Úvod

Vaše tělo má schopnost vyléčit různé zdravotní potíže samo, ale často potřebuje v tomto procesu podporu.                                                                                        Dovolte, abychom Vám nabídli zcela jedinečnou pomoc při řešení Vašich problémů na úrovni fyzické, mentální a duchovní působením tachyonové energie. V naší tachyonové komoře (Tachyon Healing Chamber), která je jediná v České republice, můžete nalézt svou cestu zpět ke zdraví.

Jak působí tachyonová energie?

Všechno na Zemi se nachází ve vlastním energetickém kontinuu.   Energie proudící energetickým kontinuem pochází z jednoho Zdroje. V Indii se nazývá Posvátná Matka. Křesťanství ji nazývá Duchem Svatým. A v mnoha moderních duchovních učeních New Age ji nazývají kosmickou energií.       Moderní fyzikové ji pojmenovali jako energii nulového bodu nebo tachyonovou energii.

Lidské tělo má kromě těla fyzického, které vnímáme svými smysly, ještě několik dalších vrstev jemnohmotné energie, tzv. energetických těl. Energetické kontinuum plyne všemi těmito vrstvami od nejvyšších a nejjemnějších nehmotných těl do těla materiálního, fyzického a překážky v jeho průchodu zapříčiní ve fyzickém těle vznik chorob.

Jakmile tachyonová energie znovu protéká lidským tělem prostřednictvím tachyonové komory, probudí vrozené dokonalé fungování jakéhokoli systému a stimuluje do činnosti vrozenou léčebnou inteligence těla a buněk.